วิธีการอ่าน ภาษาญี่ปุ่น

読み方 แปลว่า
(読み方 อ่านว่า よみかた[yomi-kata])

วิธีการอ่าน ภาษาญี่ปุ่น 読み方

ตัวอย่างประโยค 読み方 ภาษาญี่ปุ่น

読み方を教えてやろう

ใส่ความเห็น