การอยู่จนดึก การนอนดึก ภาษาญี่ปุ่น

夜更かし แปลว่า
(夜更かし อ่านว่า よふかし[yo fukashi])

การอยู่จนดึก การนอนดึก ภาษาญี่ปุ่น 夜更かし

ตัวอย่างประโยค 夜更かし ภาษาญี่ปุ่น

急ぎなさい トム 夜更かしが見つかるぞ

ใส่ความเห็น