เรียกให้เข้ามาใกล้ๆ ภาษาญี่ปุ่น

呼び寄せる แปลว่า
(呼び寄せる อ่านว่า よびよせる[yobiyoseru])

เรียกให้เข้ามาใกล้ๆ ภาษาญี่ปุ่น 呼び寄せる

ตัวอย่างประโยค 呼び寄せる ภาษาญี่ปุ่น

血継限界の忍だけ 呼び寄せるのか。

ใส่ความเห็น