หมายกำหนดการ ภาษาญี่ปุ่น

予定表 แปลว่า
(予定表 อ่านว่า よていひょう[yo tei hyō])

หมายกำหนดการ ภาษาญี่ปุ่น 予定表

ตัวอย่างประโยค 予定表 ภาษาญี่ปุ่น

予定表を忘れないで

ใส่ความเห็น