ท่าเทียบเรือยอชต์ ภาษาญี่ปุ่น

ヨットハーバー แปลว่า
(ヨットハーバー อ่านว่า よっとはーばー[yo tto wa ̄ba ̄])

ท่าเทียบเรือยอชต์ ภาษาญี่ปุ่น ヨットハーバー

ตัวอย่างประโยค ヨットハーバー ภาษาญี่ปุ่น

ハランデールヨットハーバーに 応援をよこして

ใส่ความเห็น