เอาล่ะนะ เอาล่ะ ภาษาญี่ปุ่น

ヨシ แปลว่า
(ヨシ อ่านว่า よし[yoshi])

เอาล่ะนะ เอาล่ะ ภาษาญี่ปุ่น ヨシ

ตัวอย่างประโยค ヨシ ภาษาญี่ปุ่น

ヨーシ ヨシヨシ もう大丈夫だ

ใส่ความเห็น