ตำแหน่งสูงสุดของนักซูโม่ ภาษาญี่ปุ่น

横綱 แปลว่า
(横綱 อ่านว่า よこづな[yo ko dzuna])

ตำแหน่งสูงสุดของนักซูโม่ ภาษาญี่ปุ่น 横綱

ตัวอย่างประโยค 横綱 ภาษาญี่ปุ่น

ホントに 部屋に横綱が来て テッポウで 壁に 穴 開けたの。

ใส่ความเห็น