ส่งมอบให้ ส่งไปให้ ภาษาญี่ปุ่น

寄こす แปลว่า
(寄こす อ่านว่า よこす[yokosu])

ส่งมอบให้ ส่งไปให้ ภาษาญี่ปุ่น 寄こす

ตัวอย่างประโยค 寄こす ภาษาญี่ปุ่น

親父は別の者を寄こすつもりだったが 俺は根性を示しに来た

ใส่ความเห็น