การมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า ภาษาญี่ปุ่น

予見 แปลว่า
(予見 อ่านว่า よけん[yo ke n])

การมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า ภาษาญี่ปุ่น 予見

ตัวอย่างประโยค 予見 ภาษาญี่ปุ่น

欧州は高い代償を払いました …動きは予見出来たはずで…

ใส่ความเห็น