จำต้อง… อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาษาญี่ปุ่น

余儀なく แปลว่า
(余儀なく อ่านว่า よぎなく[yoginaku])

จำต้อง… อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาษาญี่ปุ่น 余儀なく

ตัวอย่างประโยค 余儀なく ภาษาญี่ปุ่น

だから俺はずっとマイナーを …余儀なくされた

ใส่ความเห็น