งานที่สั่งให้ทำ การสั่งงาน ภาษาญี่ปุ่น

用命 แปลว่า
(用命 อ่านว่า ようめい[yō mei])

งานที่สั่งให้ทำ การสั่งงาน ภาษาญี่ปุ่น 用命

ตัวอย่างประโยค 用命 ภาษาญี่ปุ่น

用命とあらば

ใส่ความเห็น