พ่อบุญธรรม ภาษาญี่ปุ่น

養父 แปลว่า
(養父 อ่านว่า ようふ[yo ufu])

พ่อบุญธรรม ภาษาญี่ปุ่น 養父
พ่อแม่บุญธรรม ภาษาญี่ปุ่น 養父

ตัวอย่างประโยค 養父 ภาษาญี่ปุ่น

養父母はいる?

ใส่ความเห็น