การอนุมัติ การยินยอม ภาษาญี่ปุ่น

容認 แปลว่า
(容認 อ่านว่า ようにん[yō ni n])

การอนุมัติ การยินยอม ภาษาญี่ปุ่น 容認

ตัวอย่างประโยค 容認 ภาษาญี่ปุ่น

アメリカ人は絶対にサッカーを容認しない?

ใส่ความเห็น