การนำไปใช้ ภาษาญี่ปุ่น

用途 แปลว่า
(用途 อ่านว่า ようと[yō to])

การนำไปใช้ ภาษาญี่ปุ่น 用途

ตัวอย่างประโยค 用途 ภาษาญี่ปุ่น

有益な用途は 何なのか?

ใส่ความเห็น