การต้องระวังหรือจับตามองเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น

要注意 แปลว่า
(要注意 อ่านว่า ようちゅうい[yo uchi ~yuui])

การต้องระวังหรือจับตามองเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น 要注意

ตัวอย่างประโยค 要注意 ภาษาญี่ปุ่น

この展開は要注意

ใส่ความเห็น