ผู้สนับสนุน ผู้ปกป้อง ภาษาญี่ปุ่น

擁護者 แปลว่า
(擁護者 อ่านว่า ようごしゃ[yō go sha])

ผู้สนับสนุน ผู้ปกป้อง ภาษาญี่ปุ่น 擁護者

ตัวอย่างประโยค 擁護者 ภาษาญี่ปุ่น

信仰の擁護者である女王です

ใส่ความเห็น