การคุ้มครองดูแล ภาษาญี่ปุ่น

養護 แปลว่า
(養護 อ่านว่า ようご[yō go])

การคุ้มครองดูแล ภาษาญี่ปุ่น 養護

ตัวอย่างประโยค 養護 ภาษาญี่ปุ่น

例えば僕たちが 養護施設に行った時—

ใส่ความเห็น