การละลาย(ผสมกับสารอื่น) ภาษาญี่ปุ่น

溶解 แปลว่า
(溶解 อ่านว่า ようかい[yōkai])

การละลาย(ผสมกับสารอื่น) ภาษาญี่ปุ่น 溶解

ตัวอย่างประโยค 溶解 ภาษาญี่ปุ่น

燃料噴射機が溶解

ใส่ความเห็น