ไม่เข้มงวด หย่อนยาน หลวม ภาษาญี่ปุ่น

緩い แปลว่า
(緩い อ่านว่า ゆるい[yurui])

ไม่เข้มงวด หย่อนยาน หลวม ภาษาญี่ปุ่น 緩い

ตัวอย่างประโยค 緩い ภาษาญี่ปุ่น

いや まだ緩い

ใส่ความเห็น