คันธนูกับลูกศร ภาษาญี่ปุ่น

弓矢 แปลว่า
(弓矢 อ่านว่า ゆみや[Yumi ya])

คันธนูกับลูกศร ภาษาญี่ปุ่น 弓矢

ตัวอย่างประโยค 弓矢 ภาษาญี่ปุ่น

弓矢射手!

ใส่ความเห็น