อุทิศตนให้กับการทำงาน มอบหมาย ภาษาญี่ปุ่น

委ねる แปลว่า
(委ねる อ่านว่า ゆだねる[yudaneru])

อุทิศตนให้กับการทำงาน มอบหมาย ภาษาญี่ปุ่น 委ねる

ตัวอย่างประโยค 委ねる ภาษาญี่ปุ่น

経歴を考慮し 君に最終任務の栄誉を委ねる

ใส่ความเห็น