รัฐยูทาห์ ภาษาญี่ปุ่น

ユタ แปลว่า
(ユタ อ่านว่า ゆた[yuta])

รัฐยูทาห์ ภาษาญี่ปุ่น ユタ

ตัวอย่างประโยค ユタ ภาษาญี่ปุ่น

ユタにはたったの1万1千人だけであった

ใส่ความเห็น