โยก แกว่ง เขย่า ภาษาญี่ปุ่น

揺する แปลว่า
(揺する อ่านว่า ゆする[yu suru])

โยก แกว่ง เขย่า ภาษาญี่ปุ่น 揺する

ตัวอย่างประโยค 揺する ภาษาญี่ปุ่น

会う いい方法を考えて下さい ダメだ 動揺する

ใส่ความเห็น