การส่งออกและการนำเข้า ภาษาญี่ปุ่น

輸出入 แปลว่า
(輸出入 อ่านว่า ゆしゅつにゅう[yushi ~yutsunyuu])

การส่งออกและการนำเข้า ภาษาญี่ปุ่น 輸出入

ตัวอย่างประโยค 輸出入 ภาษาญี่ปุ่น

それでふた晩目に 輸出入会社へ出かけた

ใส่ความเห็น