ไขและน้ำมัน ภาษาญี่ปุ่น

油脂 แปลว่า
(油脂 อ่านว่า ゆし[yushi])

ไขมันพืช ภาษาญี่ปุ่น 植物油脂
ไขและน้ำมัน ภาษาญี่ปุ่น 油脂

ตัวอย่างประโยค 油脂 ภาษาญี่ปุ่น

部分水素添加植物油脂

ใส่ความเห็น