ตุ๊กตาหิมะ ภาษาญี่ปุ่น

雪だるま แปลว่า
(雪だるま อ่านว่า ゆきだるま[yuki daruma])

ตุ๊กตาหิมะ ภาษาญี่ปุ่น 雪だるま

ตัวอย่างประโยค 雪だるま ภาษาญี่ปุ่น

お粗末な雪だるま

ใส่ความเห็น