มีประโยชน์ ภาษาญี่ปุ่น

有用 แปลว่า
(有用 อ่านว่า ゆうよう[yū yō])

มีประโยชน์ ภาษาญี่ปุ่น 有用

ตัวอย่างประโยค 有用 ภาษาญี่ปุ่น

そうは思わんな 有用な者は殺さない

ใส่ความเห็น