แสงแดดยามเย็น พระอาทิตย์ยามเย็น ภาษาญี่ปุ่น

夕日 แปลว่า
(夕日 อ่านว่า ゆうひ[Yū hi])

แสงแดดยามเย็น พระอาทิตย์ยามเย็น ภาษาญี่ปุ่น 夕日

ตัวอย่างประโยค 夕日 ภาษาญี่ปุ่น

夕日を見たいから5階に…

ใส่ความเห็น