กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม ภาษาญี่ปุ่น

郵政省 แปลว่า
(郵政省 อ่านว่า ゆうせいしょう[yūsei shou])

กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม ภาษาญี่ปุ่น 郵政省

ตัวอย่างประโยค 郵政省 ภาษาญี่ปุ่น

相手は 郵政省じゃないか

ใส่ความเห็น