ระบบบริหารงานด้านไปษณีย์(ของกระทรวง) ภาษาญี่ปุ่น

郵政 แปลว่า
(郵政 อ่านว่า ゆうせい[yūsei])

ระบบบริหารงานด้านไปษณีย์(ของกระทรวง) ภาษาญี่ปุ่น 郵政
กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม ภาษาญี่ปุ่น 郵政

ตัวอย่างประโยค 郵政 ภาษาญี่ปุ่น

相手は 郵政省じゃないか

ใส่ความเห็น