วันหมดอายุ ภาษาญี่ปุ่น

有効期限 แปลว่า
(有効期限 อ่านว่า ゆうこうきげん[Yūkōki gen])

วันหมดอายุ ภาษาญี่ปุ่น 有効期限

ตัวอย่างประโยค 有効期限 ภาษาญี่ปุ่น

有効期限

ใส่ความเห็น