เซ่อซ่า เชย เปิ่น ภาษาญี่ปุ่น

野暮 แปลว่า
(野暮 อ่านว่า やぼ[yabo])

เซ่อซ่า เชย เปิ่น ภาษาญี่ปุ่น 野暮

ตัวอย่างประโยค 野暮 ภาษาญี่ปุ่น

田舎の野暮な集まりの 意味ではありません

ใส่ความเห็น