แตกพ่าย พ่ายแพ้ ภาษาญี่ปุ่น

敗れる แปลว่า
(敗れる อ่านว่า やぶれる[yabureru])

แตกพ่าย พ่ายแพ้ ภาษาญี่ปุ่น 敗れる

ตัวอย่างประโยค 敗れる ภาษาญี่ปุ่น

敗れることなどありえぬ。

ใส่ความเห็น