ห้องใต้หลังคา ภาษาญี่ปุ่น

屋根裏部屋 แปลว่า
(屋根裏部屋 อ่านว่า やねうらべや[ya ne ura be ya])

ห้องใต้หลังคา ภาษาญี่ปุ่น 屋根裏部屋

ตัวอย่างประโยค 屋根裏部屋 ภาษาญี่ปุ่น

屋根裏部屋

ใส่ความเห็น