(ดิน)จืด ผอม ภาษาญี่ปุ่น

痩せる แปลว่า
(痩せる อ่านว่า やせる[yaseru])

(ดิน)จืด ผอม ภาษาญี่ปุ่น 痩せる

ตัวอย่างประโยค 痩せる ภาษาญี่ปุ่น

私も三キロ痩せるでさ。

ใส่ความเห็น