ได้พัก รู้สึกพักผ่อน ภาษาญี่ปุ่น

休まる แปลว่า
(休まる อ่านว่า やすまる[yasumaru])

ได้พัก รู้สึกพักผ่อน ภาษาญี่ปุ่น 休まる

ตัวอย่างประโยค 休まる ภาษาญี่ปุ่น

心の休まる暇もない 緊張の連続だった。

ใส่ความเห็น