ที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย ภาษาญี่ปุ่น

安上がり แปลว่า
(安上がり อ่านว่า やすあがり[Yasu agari])

ที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย ภาษาญี่ปุ่น 安上がり

ตัวอย่างประโยค 安上がり ภาษาญี่ปุ่น

再建より 壊す方が安上がり

ใส่ความเห็น