อบรม อุปการะ เลี้ยงดู ฝึกฝน ภาษาญี่ปุ่น

養う แปลว่า
(養う อ่านว่า やしなう[yashinau])

อบรม อุปการะ เลี้ยงดู ฝึกฝน ภาษาญี่ปุ่น 養う

ตัวอย่างประโยค 養う ภาษาญี่ปุ่น

家族を養うためだ

ใส่ความเห็น