การล้มมวย ภาษาญี่ปุ่น

八百長 แปลว่า
(八百長 อ่านว่า やおちょう[ya o chō])

การล้มมวย ภาษาญี่ปุ่น 八百長

ตัวอย่างประโยค 八百長 ภาษาญี่ปุ่น

八百長するって事だ

ใส่ความเห็น