คนเฝ้าประตู ภาษาญี่ปุ่น

門番 แปลว่า
(門番 อ่านว่า もんばん[mon ban])

คนเฝ้าประตู ภาษาญี่ปุ่น 門番

ตัวอย่างประโยค 門番 ภาษาญี่ปุ่น

古代の門番の名をとりました

ใส่ความเห็น