เทคนิคการซ้อนภาพ ภาพตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์ ภาษาญี่ปุ่น

モンタージュ แปลว่า
(モンタージュ อ่านว่า もんたーじゅ[monta ̄ji ~yu])

เทคนิคการซ้อนภาพ ภาพตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์ ภาษาญี่ปุ่น モンタージュ

ตัวอย่างประโยค モンタージュ ภาษาญี่ปุ่น

モンタージュだな

ใส่ความเห็น