หนูตะเภา ภาษาญี่ปุ่น

モルモット แปลว่า
(モルモット อ่านว่า もるもっと[moru motto])

หนูตะเภา ภาษาญี่ปุ่น モルモット

ตัวอย่างประโยค モルモット ภาษาญี่ปุ่น

モルモットかい?

ใส่ความเห็น