ความเข้าใจ (ผู้อื่น) ภาษาญี่ปุ่น

物分かり แปลว่า
(物分かり อ่านว่า ものわかり[mono wakari])

ความเข้าใจ (ผู้อื่น) ภาษาญี่ปุ่น 物分かり

ตัวอย่างประโยค 物分かり ภาษาญี่ปุ่น

物分かりが良くて嬉しいぜ

ใส่ความเห็น