คนรักษาของ เศรษฐี คนรวย ภาษาญี่ปุ่น

物持ち แปลว่า
(物持ち อ่านว่า ものもち[mono mochi])

คนรักษาของ เศรษฐี คนรวย ภาษาญี่ปุ่น 物持ち

ตัวอย่างประโยค 物持ち ภาษาญี่ปุ่น

了解! 夏梨は 荷物持ち

ใส่ความเห็น