ไม่เพียงพอ ภาษาญี่ปุ่น

物足りない แปลว่า
(物足りない อ่านว่า ものたりない[monotarinai])

ไม่เพียงพอ ภาษาญี่ปุ่น 物足りない

ตัวอย่างประโยค 物足りない ภาษาญี่ปุ่น

それでは物足りないと 男を撃ったんだろう

ใส่ความเห็น