กริยามารยาท ภาษาญี่ปุ่น

物腰 แปลว่า
(物腰 อ่านว่า ものごし[mono goshi])

กริยามารยาท ภาษาญี่ปุ่น 物腰

ตัวอย่างประโยค 物腰 ภาษาญี่ปุ่น

物腰が柔くなっただけだろ?

ใส่ความเห็น