เล่าเรื่อง แจ้ง พูด บ่งบอกถึง ภาษาญี่ปุ่น

物語る แปลว่า
(物語る อ่านว่า ものがたる[monogataru])

เล่าเรื่อง แจ้ง พูด บ่งบอกถึง ภาษาญี่ปุ่น 物語る

ตัวอย่างประโยค 物語る ภาษาญี่ปุ่น

心臓の鼓動は全てを物語る

ใส่ความเห็น