ที่กำบัง ภาษาญี่ปุ่น

物陰 แปลว่า
(物陰 อ่านว่า ものかげ[monokage])

ที่กำบัง ภาษาญี่ปุ่น 物陰

ตัวอย่างประโยค 物陰 ภาษาญี่ปุ่น

物陰から出てきたそうだ

ใส่ความเห็น