ชื่อรัฐอิสระที่อยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น

モナコ แปลว่า
(モナコ อ่านว่า もなこ[mo nako])

ชื่อรัฐอิสระที่อยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น モナコ

ตัวอย่างประโยค モナコ ภาษาญี่ปุ่น

月曜から作戦開始だ 式の準備でモナコに居る

ใส่ความเห็น