สมุดรายวันทั่วไป ภาษาญี่ปุ่น

元帳 แปลว่า
(元帳 อ่านว่า もとちょう[moto chō])

สมุดรายวันทั่วไป ภาษาญี่ปุ่น 元帳

ตัวอย่างประโยค 元帳 ภาษาญี่ปุ่น

数えたのか? いや 元帳に書いてあった

ใส่ความเห็น